Español   Català   

Procuradora Mari Fe Alberdi Vera. Huissier de Justice

Qui som


La Procuradora Mari Fe Alberdi Vera és Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i exerceix la seva tasca de Procuradora dels Tribunals en el Partit Judicial de Sant Feliu de Guíxols i La Bisbal d’Empordà com a membre del Collegi de Procuradors de Girona (col•legiada núm. 103). Huissier de Justice en UIHJ.

Compta amb la col•laboració de Sònia Camps Ibánez, oficial habilitada.


Mari Fe Alberdi

La nostra empresa


El nostre despatx es troba dotat dels més avançats avenços tècnics possibles, cosa que ens permet realitzar les nostres funcions de forma eficaç, professional i immediata. Busquem oferir el millor servei als nostres clients en les diverses especialitats jurídiques, sempre oferint-li resultats garantits i atenció personalitzada.

Som un despatx adaptat a la “Llei de Protecció de Dades”.


Mari Fe Alberdi